چندی پیش بود که مسئولان باشگاه پرسپولیس با سفر به اسپانیا و ملاقات حضوری با مسئولان باشگاه رئال مادرید، به توافقات خوبی برای برگزاری بازی دوستانه و امضای تفاهمنامههای جانبی دست یافتند ولی این توافقات به خاطر حضور امیرحسین جهانشاهی که یکی از چهرههای شناخته شده ضد انقلاب میباشد، منتفی شد. با وجود این، مسئولان باشگاه پرسپولیس در مصاحبههای مختلف تاکید کردند که چنین فردی را نمیشناختند و وی واسطه آنها با باشگاه رئال مادرید نبوده است.

با این حال به نظر میرسد پرسپولیسیها به دنبال برگزاری این بازی از کانالهای دیگر هستند. حسین کلانی مشاور عالی باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت:

عواملی بودند که نمیخواستند بازی پرسپولیس با رئال مادرید برگزار شود. این در حالی است که ما هیچ آشنایی با امیرحسین جهانشاهی نداشتیم و اگر میدانستیم وی در جلسه حضور دارد به هیچ عنوان به این جلسه نمیرفتیم.
کلانی ادامه داد: «من در روزهای گذشته شنیدهام که تیم هنرمندان قرار است به زودی یک بازی با تیم پیشکسوتان رئال مادرید برگزار کند. اگر این اتفاق رخ بدهد، قطعا ما هم مذاکره با رئال را مجددا پیگیری خواهیم کرد. هدف ما فقط برگزاری بازی دوستانه نبود و قصد داشتیم در بخشهای آکادمی، تربیت بازیکن و مربی، استعدادیابی، ساخت و ساز و سایر موارد تفاهمنامه امضا کنیم.»
اسفندماه سال گذشته بود که حسین یاریار مدیرعامل باشگاه هنرمندان از برگزاری بازی با پیشکسوتان رئال مادرید در شهریور 1393 خبر داده بود ولی این بازی هنوز برگزار نشده است!