دو تیم لیگ برتری در آستانه سقوط به لیگ دسته دوم
دو باشگاه لیگ برتری فوتبال ایران در صورتی که نتوانند مجوز حرفهای بگیرند به لیگ دسته دوم سقوط میکنند.
دو باشگاه لیگ برتری فوتبال ایران در صورتی که نتوانند مجوز حرفهای حضور در لیگ برتر ایران را کسب کنند و مدارکشان را کامل کنند نه تنها از لیگ برتر حذف میشوند بلکه به لیگ دسته دوم سقوط پیدا میکنند.
مهدی تاج رئیس سازمان لیگ با تائید این خبر گفت: طبق قوانین باشگاههایی که نتوانند مجوز حرفهای بگیرند باید در لیگ دسته دوم حاضر شوند.

وی در مورد اینکه نام این باشگاهها چیست گفت: از اعلام نام این باشگاهها معذور هستیم زیرا این مسئله مانند دوپینگ است و اگر بتوانند مجوز حرفهای بگیرند مشکلی نخواهند داشت ولی در صورت عدم دریافت مجوز حرفهای باید به لیگ دو سقوط کنند.