در ماه آگوست سال 2014 میلادی، گزارشی در مورد سهم سیستمعاملهای گوشیهای هوشمند در بازار محصولات دیجیتال منتشر شد که نشان میداد، اگر چه سیستمعامل ios شرکت اپل، بخش قابل توجهی از این بازار را در اختیار خود دارد، اما سیستمعامل اندروید، به عنوان رقیب قدیمی و سمجِ ios موفق شده است که در مسیر رشد و تعالی خود، درصدی از سهم بازار ios را به خود اختصاص دهد و فاصلهاش را با شرکت اپل به عنوان رقیب قدرتمند خود، اندکی کاهش دهد.به تازگی گزارش جدیدی از وضعیت بازار سیستمعاملهای گوشیهای هوشمند منتشر شده است که از توقف رشد چند درصدی اندرویدیها و یکهتازی مجدد، ios در بازار خبر میدهد. این گزارش که توسط VentureBeat تهیه شده است، حاکی از آن است که نه تنها ios اپلیها همچنان با اقتدار، اکثریت مطلق بازار نرمافزار را در میان هوشمندهای دیجیتال در اختیار خود دارد، بلکه موفق شده است در ماههای اخیر، بخشی از کاربران سیستمعامل اندروید گوگل را نیز به جمع خانوادهی محصولات اپل، اضافه کند و با کاهش سهم اندروید گوگل از بازار، بر میزان سهم خود در این بازار بیفزاید.نتایج این بررسی جدید نشان میدهند که در سهماههی سوم سال 2014 میلادی، سیستمعامل ios توانسته است که در بازار پررقابت دیجیتالهای هوشمند، به میزان دو درصد به سهم خود بیفزاید و موفق شود تا به جای 67 درصد، 69 درصد از بازار سیستمعاملهای گوشیهای هوشمند را از آن خود سازد و این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که در سوی دیگر میدان رقابت، سیستمعامل اندروید گوگل با سقوط 2 درصدی در بازار، مجبور شده است به سهم 29 درصدی خود از بازار محصولات دیجیتال، قانع شود. در این بررسی، رتبهی سوم نیز به سیستمعامل ویندوز مایکروسافت تعلق گرفته است که ظرف شش ماه گذشته در سال 2014 میلادی با تلاشهای فراوان، موفق شده است تا سهم یک درصدی خود در بازار سیستمعاملها را حفظ کند و حداقل به میزان یک درصد در میان کاربران گوشیهای هوشمند برای خود طرفدار داشته باشد.
بر مبنای یافتههای این گزارش، یکی از عوامل اصلی در افزایش میزان سهم سیستمعامل ios در بازار، به موفقیت و محبوبیت گوشیهای آیفون 6 و آیفون 6 پلاسی باز میگردد که در تابستان همین امسال به بازار محصولات دیجیتال، عرضه شدند، در بخشی از این بررسی با اشاره به این مسأله آمده است که:«تقریباً میتوان با اطمینان مدعی شد که عامل اصلی افزایش سهم سیستمعامل ios در سهماههی سوم سال 2014 میلادی، عرضهی گوشیهای آیفون 6 و آیفون 6 پلاس به بازار بوده است. شاید این موضوع زمانی بهتر روشن شود که در نظر داشته باشیم که ios شرکت اپل در ماههای تیر و مرداد سال 2014 میلادی، تنها 66 درصد از فعالیتهای جاری کاربران را به خود اختصاص داده بود، اما پس از معرفی آیفون 6 و آیفون 6 پلاس در شهریورماه، این رقم تا 73 درصد افزایش یافت که بیانگر تأثیر فروش این گوشیهای هوشمند در افزایش تعداد کاربران سیستمعامل ios اپل، در مقایسه با با سایر رقبا میباشد.»در ماههای اخیر شرکت اپل، تلاشهای خود را برای حضور موفقتر در بازار محصولات دیجیتال و کسب سهم بیشتری از این بازار دو چندان کرده است که از جمله نمونههای بارز این تلاشها، همکاری تازهی اپل، با شرکت آیبیام، در زمینهی طراحی و تولید محصولات و خدماتی متنوع‎تر برای مخاطبان و مصرفکنندگان ابزارهای دیجیتال میباشد.شرکت اپل امیدوار است تا با نوآوری و سرمایهگذاری در بازار تولید اپلیکیشنها برای سیستمعامل ios در سالهای آینده نیز، همچنان بر محبوبیت سیستم‎عامل دوستداشتنی خود در میان کاربرانِ هوشمندهای دیجیتال بیفزاید.