مرجع خبری رئال مادرید : کروس در مورد گلش به اسپانیا گفت :” گلزنی همیشه زیباست. گل را در بیرون محوطه کنترل کردم و تصمیم گرفتم شوت بزنم. از نظر دفاعی خوب کار کردیم و به اسپانیایی ها اجازه ایجاد موقعیت ندادیم. زدن گل پیروزی خوشایند بود.”وی در ادامه گفت :” مسلما قرار نیست که دیگر مثل بازی با اسپانیا در ویگو باشیم. در نیمه دوم بیشتر کنترل توپ را در اختیار داشتیم و مطابق میل بازی کردیم.”