این تیتر چند روز آینده روزنامه های ورزشی و نود آینده خواهد بود
به نظر میرسد با اینکه کفاشیان یکی از روسایی که حرف هیچ رییسی را زمین نمی اندازد رییس شده است باز هم دولتیها ناراحتند و دولت به طور قطع گفته که کفاشیان ظرف هفته آینده باید استعفا دهد و گر نه محاکمه میشود.
این خبر کافی است تا فوتبال ایران باز هم تلخی تعلیق را بچشد.متاسفانه در هفته ای که نود میتوانست به فوتبال ایران کمک کوچکی کند پخش نشد تا با اعمال فشارها به کفاشیان ،اینک فیفا تلویحا خبر از تعلیق فوتبال دهد و نکته جالب اینکه نمایندگان سخنان جالبی زدند
حجتالاسلام حسن ملکمحمدی عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحثی که درباره فشار برای استعفای کفاشیان و تهدید فیفا برای تعلیق فوتبال ایران مطرح شده است، گفت: در صورتی که خطری فوتبال کشور را تهدید کند، استیضاح وزیر ورزش در مجلس قطعی خواهد شد.

وی افزود: وزارت ورزش باید از هر اقدامی که موجب لطمه به فوتبال کشور میشود، پرهیز کند چرا که در صورت تعلیق فوتبال، مجلس از هر اقدامی برای دفاع از حقوق مردم خودداری نخواهد کرد.

ملکمحمدی در پایان گفت: هر اقدامی که موجب تضعیف ورزش شود با کمیته ورزش و جوانان مجلس مواجه خواهد شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه کفاشیان رئیسفدراسیون فوتبال ایران است و همه باید بر نتیجه انتخابات فدراسیون فوتبال احترام بگذارند، گفت: بهتر است رسانهها جوسازی نکنند تا زمینه نگرانی مردم فراهم شود مجلس و دولت اجازه تعلیق فوتبال نخواهد شد.
امیدواریم که حداقل بگذارند همین رییس خنده رو باقی بماند تا در استانه قرعه کشی جمعه نام بحرین به جای ایران در گوی قرعه کشی قرار نگیرد