احمد هاشمیان خبر داد؛
محرومیت دو ساله برای بازیکن دوپینگی لیگ برتری
رای کمیته انضباطی درخصوص بازیکنان متخلف دوپینگ اعلام شد.
احمد هاشمیان، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون پس از اعلام نتایج آزمایش کنترل دوپینگ دو بازیکن که مثبت اعلام شده بود، گفت: همانطور که از پیش اعلام شده بود، یکی از بازیکنان در لیگ برتر و دیگری مربوط به تیم های حاضر در لیگ دسته دوم بود که در جام حذفی مورد نمونه گیری قرار گرفته بودند. جلسات رسیدگی برگزار شد و پس از ارائه مدارک و مستندات و استماع دفاعیات بازیکنان یاد شده نهایتا کمیته انضباطی به محرومیت دوساله این بازیکنان رای داد.
وی در ادامه افزود: رای صادره امروز (سه شنبه 18 آذرماه) ابلاغ شد و این بازیکنان به مدت سه روز کاری فرصت دارند تا در صورت تمایل نسبت به ارائه درخواست استیناف اقدام کنند. چنانچه پس از گذشت سه روز مهلت قانونی درخواستی ارائه نکنند مشخصات کامل بازیکن و باشگاه مربوطه از طریق سایت فدراسیون و رسانه های عمومی اطلاع رسانی خواهد شد.