در برنامه نود موضوع مصرف مشروبات الکلي توسط زلاتکو کرانچار گزينه سرمربيگري تيم اميد علني شد، موضوعي که شايد براي اولين بار در تاريخ ورزش ايران باشد که رسما اعلام مي شود.

علی رغبتی دبیر کمیته تایید صلاحیت مربی های خارجی وزارت ورزش شب گذشته روی برنامه نود آمد و در مورد این موضوع صحبت کرد. با این حال او در گفتوگو با "ورزش سه" که هرگز قصد چنین کاری را نداشته است: من هرگز قصد نداشتم چنین بحثی را مطرح کنم. به هر حال این را یادتان باشد که بحث زندگی شخصی افراد به خودشان ربط دارد و ما نباید این مسائل را در انزار عموم بازگو کنیم. وقتی مساله ای در دید عموم اتفاق افتاد، آن وقت جرمی به وقوع پیوسته است و بعد از آن باید پیگیری کرد.

او ادامه داد:طبق گزارشاتی که به دست ما رسیده آقای کرانچار چندین بار در تمرینات و حتی یک بار در یک بازی تیمش از بوی دهان و حرکاتش مشخص شد که حالت عادی ندارد. ما این حرف را از خودمان نمی زنیم و موضوعی است که وجود دارد.

او ادعا می کند که با یک بار مشاهده چنین برداشتی در مورد او نشده است: کسی که تازه به ایران می آید ممکن است قوانین کشور را نداند و شما شک نکنید با یک دفعه انجام این کار کسی گناهکار شناخته نمی شود. اما وقتی که یک کار دوباره تکرار می شود، آن وقت برخورد لازم است. به هر حال هر کسی که به ایران می آید، باید در دید عموم به قوانین احترام بگذارد.

دبیر کمیته تایید مربیان خارجی ادعا می کند در زمان عزیزمحمدی در ریاست سازمان لیگ یک بار چنین تذکری به کرانچار داده شده است: طبق گزارش هایی که به دست ما رسیده در زمان ریاست عزیزمحمدی در سازمان لیگ یک بار به باشگاهی که کرانچار در آن سرمربی بوده اخطار داده شده بود. بنابراین ما چیزی از خودمان نمی گوییم و حتما برای حرف هایی که می زنیم دلیل داریم.

رغبتی در پاسخ به این سوال که آیا وقوع چنین رفتاری و اینکه باشگاه های سپاهان و پرسپولیس که زمانی با کرانچار فعالیت کرده اند، هیچ برخوردی با آن نکرده اند باعث ناکارآمدی این باشگاه ها نمی شود هم گفت: در مورد پرسپولیس باید بگویم که زمان حضور او در این تیم کوتاه بود و طبیعی است که شاید اصلا این باشگاه چنین رفتاری را از کرانچار ندیده باشد ولی در مورد سپاهان باید بگویم که شاید ما نمی دانیم که آیا با کرانچار برخورد شده یا نه؟ پس نمی توانیم این باشگاه را از این نظر محکوم کنیم چون ما در زمان حضور کرانچار در سپاهان نظارتی روی این مساله نداشتیم، شاید آنها برخورد کرده باشند.

او در پاسخ به این سوال که اگر کرانچار در دادگاه نسبت به این صحبت ها اعاده حیثیت کند، آیا مدارک کافی برای اثبات این مساله وجود دارد هم گفت: بله، شک نکنید ما حاضریم مدارکمان را رو کنیم و مشکلی از این بابت نخواهیم داشت.