تنها 4،5 بازیکن بالای 8 سال غیبت دارند؛
به کیروش اطلاعات غلط میدهند
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: مهرداد پولادی خودش را معرفی نکرده و با این شرایط به او اجازه بازی در تیم ملی را نمیدهیم.
سردار موسی کمالی با اشاره به طرح خرید خدمت برای بازیکنانی که کارت پایان خدمتشان مشکل داشته است، گفت: در رابطه با فوتبالیستها 2 بحث مطرح است؛ اول اینکه از میان اسامی 69 بازیکنی که کارت پایان خدمتشان جعلی بوده، تنها 4،5 نفر از آنها بالای 8 سال غیبت دارند و سایر بازیکنان شامل این طرح نمیشوند. ضمن اینکه این بازیکنان پرونده قضایی دارند و تا زمانی که به جرم آنها رسیدگی نشود، شامل این طرح نمیشوند.
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در مورد غیبت مهرداد پولادی و تاکید کارلوس کیروش مبنی بر بخشیده شدن دوران خدمت این بازیکن گفت: این بازیکن مرتکب 2 تخلف شده است؛ او به قانون تمکین نکرده و فردی که به قانون تمکین نکند، مشمول رافت اسلامی نمیشود. دوم اینکه خودش را معرفی نکرده و با این شرایط به او اجازه بازی در تیم ملی را نمیدهیم.

کمالی با اشاره به صحبتهای کیروش تصریح کرد: کیروش در جریان قضایای این بازیکن نیست. سرمربی تیم ملی در جایی گفته که 11 بازیکن سرباز تیم امارات بخشیده شدهاند، در صورتی که امارات سربازی ندارد. مشخص است که به کیروش اطلاعات غلط میدهند. پولادی تخلف کرده و مشکلش حل نمیشود.

وی در پایان عنوان کرد: بحث ما این است که چطور برخی بازیکنان ملیپوش به دلیل بیانضباطی از تیم ملی حذف شدند اما بازیکنی که مرتکب جرم بزرگی شده است، باید بازی کند؟