به گزارش ورزش 11، ایالت کاتالونیا که باشگاه بارسلونا در آن قرار‎ ‎دارد، مدتهاست در جنگ و کشاکش برای جدایی از اسپانیا ‏است. رفراندومی در‎ ‎این ایالت برگزار شد که طی آن مردم آن خواستار جدایی از کشور شدند ولی‎ ‎دولت اسپانیا، این رفرانودم را به ‏کل رد کرد‎.


ژاوی در این رابطه گفت‎: ‎حالا زمان آن رسیده که در آن واحد بگوییم زنده‎ ‎باد اسپانیا و زنده باد کاتالونیا. درست نیست؟ من ‏اینطور فکر میکنم‎. ‎ما از آنها درخواست یک رفراندوم رسمی کردیم و آنها باید به ما این اجازه‎ ‎را میدادند.

مسلما وقتی کی دوست ‏زنگ خانه ی شما را میزند و میگوید که‎ ‎مریض است، تلفن را بر میدارید. این اتفاق باید بین اسپانیا و کاتالونیا‎ ‎رخ دهد. ما با هم ‏دوست هستیم.

هر دو یک کشور را تشکیل داده ایم ولی به‎ ‎نظر میرسد انها میخواهند به همه چیز نه بگویند. اگر صحبت و مذاکره ‏مشکل‎ ‎را حل میکند پس این کار را انجام دهیم. من اینطور به قضیه نگاه میکنم‎. ‎باید رای بدهیم تا شنیده و درک شویم‎.‎