باشگاه راه آهن به گل دوم نفت اشاره ميكند كه كمك داور قبل از به ثمر رسيدن گل پرچم ميزند و ناگهان تصميم خود را تغيير ميدهد...

باشگاه راه آهن قصد دارد در پاسخ به رئيس كميته داوران اشتباهات داور بازي اين تيم مقابل نفت كه چهارشنبه گذشته برگزار شد را روي سايت خود منتشر كند.
به گزارش سايت گل و به نقل از يكي از مسئولان راه آهن فيلمي كه شامل هجده اشتباه داوري عليه تيم فوتبال راه آهن است فردا روي سايت اين باشگاه قرار خواهد گرفت. اين مقام مسئول باشگاه راه آهن گفت:«آقاي عسگري 12ساعت بعد از بازي مصاحبه كرده و اعلام كردهاند كه قضاوت داور در بازي نفت ـ راه آهن هيچ مشكلي نداشت. در حالي كه به نظر ميرسد با توجه به زمان كم بين اين بازي و اين مصاحبه ايشان فيلم بازي را تماشا نكرده باشند.»

به گفته وي با تماشاي اين فيلم همه از سريال اشتباهات داور تعجب خواهند كرد. اشتباهاتي كه شامل دو گل تيم نفت به راه آهن نيز ميشود. راه آهنيها عقيده دارند اخراج حامد نورمحمدي بازيكن اين تيم هم مورد داشته چرا كه وي چند دقيقه قبل از اخراج با حركت خشن بازيكن نفت كه با استوك به شكم وي كوبيده مصدوم شده است اما داور در اين زمينه واكنشي نشان نداده است.
باشگاه راه آهن همچنين به گل دوم نفت اشاره ميكند كه كمك داور قبل از به ثمر رسيدن گل پرچم ميزند و ناگهان تصميم خود را تغيير ميدهد. كاري كه باعث اعتراض شديد يحيي گلمحمدي و سپس اخراج او شده بود. ديدن اين فيلم روشن ميكند كه تا چه حد حق با علي دايي بوده است.