مرجع خبري رئال مادريد : به گزارش لرد رضا آنچلوتی یک دستور جالب به بازیکنان در تعطیلات کریسمس داده است :” فکر کردن به فوتبال ممنوع.”
در حقیقت کارلتو می خواهد بازیکنانش در بازگشت به تمرینات از نظر ذهنی آماده باشند و به همین خاطر به آنها دستور داده است تا به هیچ وجه به فوتبال فکر نکنند . البته توجه به رژیم غذایی نیز دستور مستقیم دیگری است که به آنها داده شده است.

کارلتو می داند که بازیکنانش که 22 بازی اخیر را برده اند به شدت به چنین استراحتی نیاز داشته اند پس بهترین کار این است که کلا بی خیال فوتبال و هر گونه فعالیت مربتط با فوتبال شوند.