اختصاصی ورزش11

طبق نقل و قول های اخیر دو جانشین برای لوییز انریکه در نظر گرفته شده است.رونالد کومن و پیگیرینی.
پیگرینی در مصاحبه اش این شایعات را رد کرده است.او که سابقه هدایت مالاگا و رئال مادرید و ویارئال را دارد گفته در سیتی خوشحال است.

"من اینجا بسیار خوشحالم.برای باقی مانده فصل و فصل بعد قرارداد دارم.من اینجا خوشحالم و امیدوارم با سیتی ادامه دهم."

گویا لوییز انریکه و مدیران بارسا کاری کرده اند که همه دوست دارند آن ها عوض شوند.مخصوصاً انریکه

نویسنده:روزبه جاریانی