این روزها هرکس بدنبال راهی است تا اقتصادیترین استفاده ی ممکن رااز هرچیز ببرد.راهکارهایی برای مصرف اقتصادیتر شامپو یا انواع شوینده،با توجه به جدیدترین متد روز یعنی ایجاد کف بیشتر و در نتیجه مدت طولانیتر مصرف: *از حال و روز این روزهای پرسپولیس و بی خیالی مسئولین سخن بگویید.حتما شامپو بیش از همیشه کف خواهد کرد. *به معرفی جناب 30یاسی و شرح اقدامات ایشان بپردازید.بدون شک حتی اگر نامرغوبترین برند ممکن را خریده باشید،کفففف میکند!‏ *با آقایان گودرزی و خادم آشنایش کرده و از مسئولیت پذیری و خدمات مخلصانه آنها به پرسپولیس برایش بگویید. *تعداد مدیرعامل های پرسپولیس در چند فصل گذشته را یادآور شوید. *مطمئنش کنید که پرسپولیس درحال حاضر _فقط_ یک نماینده در تیم ملی دارد که آن هم محمد نوری نیست! *بگویید که تمام این حرفها را برای بعضی انسانها تعریف کرده اید و کف نکرده اند...! *فقط گوشه ای از حال دل هواداران رو برایش آشکار کنید.کف که هیچ،گریه هم خواهد کرد! .... نکته:این روش ها100%تضمینی است. تذکر:در حین اجرای مراحل مراقب خود باشید که کف نکنید!!!!! تیفوسیای عزیز،هر کف فوتبالی دیگه ای به ذهنتون میرسه بگین تا از شوینده ها اقصادیتر استفاده کنیم...