به گزارش ورزش 11،
کریستیانو رونالدو در دیدار چهارشنبه هفته گذشته مقابل اتلتیکومادرید در کوپادلری غایب بود و در جریان بازی به عنوان بازیکن تعویضی به کار گرفته شد. در این ارتباط شایع شد بازیکن پرتغالی از ناحیه زانو آسیب دیده و از این بابت درد میکشد.

در این ارتباط کارلو آنچلوتی مجبور به واکنش شد و اظهار داشت: رونالدو از ناحیه زانو مشکلی ندارد. او یکی از حرفهایترین بازیکنان فوتبالی است که تاکنون تمرین دادهام. کریس خودش متوجه است هر از گاهی نیاز به استراحت به منظور تجدید قوا دارد.