مرجع خبری رئال مادرید : به گزارش لرد رضا رئال ماردید برای دو سال پیاپی یک نماینده در مراسم توپ طلا داشت : کریستیانو رونالدو.
آخرین باری که رئالی ها برای دو سال پیاپی توپ طلا را بردند بین سالهای 1957 تا 1959 بود که کوپا یک توپ طلا برد و دی استفانو دو تا.