مرجع خبری رئال مادرید : به گزارش لرد رضا رئال مثل پارسال قابل اتلتیکو قرار می گیرد اما در شرایطی متفاوت. جدا از آن که بازی برگشت در برنابئوست و باید نتیجه را برگرداند، رئال در سال جدید افت کرده است. در دوره قبلی شرایط برعکس بود. رئال در ماه ژآنویه بهترین عملکردش را داشت اما حالا تیم کمی گم شده است. شاید روی اشتباه محاسبایت در آماده سازی بوده باشد، شاید هم به خاطر اشباع شدن. به هر حال بازی کوپا مقابل اتلتیکو چالشی جدید برای اتلتیکوست. یک شروع از صفر.
مشکل این جاست که تیم باید مقابل حریفی قرار بگیرد که عالی کار می کند و چیزی را به کسی کادو نمی دهد. پارسال سیمئونه 3-0 در کوپا باخت و تیمش بدترین عملکرد را داشت. دوشنبه در نیوکمپ نیز تیمش سخ گل خورد. آنها مقابل المپیاکوس میشکل هم خوب کار نکردند. زدن سه گل مسلما کار آسانی نیست اما مقابل اتلتیکو این کار مشکل تر خواهد بود. آنچلوتی باید راه ویژه ای برای روحیه دادن به تیمش داشته باشد. کار مشکلی است.

خ.خ.سانتوس