آفتاب: به گزارش ایسنا به نقل از اکونیوز، این ایده حول محور فناوری نوآورانه چراغ جلو لیزری بامو شکل گرفته است که اخیراً بصورت یک بروزرسانی اختیاری برای مدل i8 هیبرید به همراه چراغهای عقب OLED ارائه شده بود.

با استفاده از چندین دیود لیزر آبی و فیلترهای فسفری فلورسنت، چراغهای جلو لیزری میتوانند چنان پرتوهای نوری با تمرکز بالا ایجاد کنند که روشنگر جاده تا فاصله 594 متری باشند.

همانند بسیاری سیستمهای روشنایی دیگر، طرح مفهومی چراغهای نمادین بطور فعال بخشهای مشخصی از الگوی نور را محدود میکند تا در دید خودروهای جلو و ترافیک در حال حرکت اختلال ایجاد نشود.

سیستم روشنایی نسل بعد بیامو ایده چراغ جلو فعال را بیش از پیش ارتقا داده و به همراه دوربینهای فروسرخ و سیستمهای کمک رانندگی دیگر عمل میکند.

اگر خودرو یک فرد یا حیوان را در نزدیکی یا روی جاده شناسایی کند، چراغهای جلو میتوانند نسبت به تهدید ایمنی با پرتو باریکی از نور هشدار دهند.

هنگامی که خودرو به یک ورودی باریک نزدیک میشود چراغهای جلو میتوانند دو نوار نور را روی سطح جاده روشن کنند تا برآورد مسیر پیش رو امکانپذیر شود. اگر سیستم عدم امکان عبور از مسیر باریک را تشخیص دهد، بصورت شنیداری و دیداری به راننده هشدار میدهد.

از سوی دیگر، چراغهای عقب OLED بیش از یک بروزرسانی تکاملی در مقایسه با چراغهای LED ترمز و سیگنال محسوب میشوند.


در همین راستا، تعداد زیادی عناصر مستقل میتوانند پیکربندی شوند تا چراغهای قرمز و کهربایی در الگوها و آرایشهای مختلف شکل بگیرند.

شرکت بامو تاکنون جزئیات دقیقی درباره طرحهای تولید سیستمهای روشنایی نسل بعد در خودروها ارائه نکرده است.