مرجع خبري رئال مادريد : به گزارش لرد رضا کریستیانو رونالدو از نظر کمیته بین المللی آمار و تاریخ فوتبال ، آقای گل 2014 از نظر شمار گلها در عرصه بی نالمللی شد. او در تورنمنت های بین المللی توانست که 20 گل بزند : 15 گل در رئال و پنج تا در تیم ملی پرتغال. با رئال 13 گل در چمپیونزلیگ زد و دو تا در سوپرجام اروپا.
در این رده بندینیمار با 19 گل و مسی با 18 گل در رده های بعدی قرار گرفتند. وی توسط این کمیته به عنوان آقای گل 60 لیگ معتبر به خاطر 30 گلش در لالیگا برگزیده شده بود.

بنزما با 15 گل در رده پنجم قرار دارد و بیل با یازده گل در رده دهم است.