مرجع خبری رئال مادرید :به گزارش لرد رضا دنیای فوتبال به جز بایرن مغرور که هرگز چشم دیدن رئال را ندارد، عدالت در مورد سومین توپ طلای رونالدو را پذیرفت. بازیکن پرتغالی به عنوان یک ورزشکار این جایزه را دریافت کرد. هیچ کس این همه سال در بالاترین سطح نبوده و سالی 60 گل نتوانسته بزند. رونالدو به حدی در رئال خوش درخشیده که حتی قرار است که کانون هواداری پرتغالی های مقیم مادرید به یاد او ساخته شود.
این ستاره در زوریخ دوباره پیروز شد و مسی شکس ترا پذیرفت .حالا روحیه بازگشت به تیم تزریق شده است. همه کانون های هواداری فردا گرد هم خواهند آمد و تیم را با تمام قوا تشویق می کنند. هواداران مطمئن هستند که رونالدو پس از سومین توپ طلایش از نظر روحی کاملا آماده یک بازگشت است. چهره های خوشحال دیروز در والدبباس را دوست داشتم، آررررره!

توماس رونکرو