به گزارش لرد رضا گوشی آیفون در هفتهی گذشته، هشت ساله شد. شاید باور کردنش کمی سخت باشد، اما درست، هشت سال پیش بود که استیو جابز، در نمایشگاه Macworld در شهر سانفرانسیسکو، از محصول تازهی شرکت اپل در برابر چشمان مشتاق مخاطبان و علاقهمندان، رونمایی کرد. گوشی آیفون با همین عمر اندکش، چنان تأثیر شگرفی در زندگی کاربران خود داشته است که امروزه فکر کردن به دوران پیش از آیفون و ios برای مخاطبان ابزارهای هوشمند، تقریباً غیر ممکن به نظر میرسد.هشت سال پیش، وقتی صحبت از گوشیهای هوشمند به میان میآمد، اپل، اولین شرکتی نبود که به این بازار وارد میشد، پیش از این شرکت، بلکبری، گوشیهای هوشمند خود را به بازار معرفی کرده بود و اتفاقاً در جذب مخاطبان هم بسیار موفق بود. اپلیها حتی در زمینهی معرفی قابلیت تاچاسکرین نیز، نفر اول نبودند، اما مثل همیشه کاری که این شرکت انجام داد، ارائهی بهترین و متفاوتترین محصول با استفاده از ترکیب مفهوم گوشی هوشمند و قابلیت تاچاسکرین با یکدیگر بود و با این کار خود، بار دیگر نه تنها محصول تازهای به بازار معرفی کرد، بلکه سبک زندگی کاربران گوشیهای هوشمند را با معرفی این محصول جدید برای همیشه تغییر داد. برای آن که از نوآوریهای شرکت اپل در زمینهی طراحی و ساخت گوشیهای هوشمند با معرفی آیفون، چشمانداز بهتری به دست آورید، کافی است به نمونههای گوشیهای هوشمند اندروید تا پیش از عرضهی آیفون، نگاهی بیندازید، آن چه که اندرویدیها تا قبل از معرفی آیفون، طراحی کردهاند، تقریباً همان نمونهای است که شرکت بلکبری پیشتر در اختیار مصرفکنندگان قرار داده بود.
نکته قابل توجه این که اگر چه در زمان معرفی اولین گوشی آیفون، توسط شرکت اپل، مخاطبان و علاقهمندان ابزارهای هوشمند، به خاص بودن این محصول جدید، باور داشتند اما کمتر کسی در آن زمان میتوانست، تأثیر گوشی آیفون را در آیندهی کسب و کار شرکت اپل به طور کامل پیشبینی کند و حدس بزند. گوشی آیفون، خیلی سریعتر از آن که کسی بتواند فکرش را بکند، موفق شد، با کنار زدن مکینتاش، به درآمدزاترین محصول اپل تبدیل شود و در کمتر از سه سال زمینه را برای معرفی تبلت آیپد، به عنوان محصول نوآورانهی دیگری فراهم کند.اگر چه پس از معرفی گوشیهای آیفون و تبلتهای آیپد و عرضهی سیستمعامل ios، این گونه تصور میشود که کمکم شاهد به حاشیه رفتن و حذف سیستمهای مک خواهیم بود، اما سال 2014 میلادی ثابت کرد که اپل در افق تجاری این شرکت، طرحهای ویژهای برای مک در سر دارد و به این سادگیها اجازه نخواهد داد تا این سیستمعامل با سابقه توسط محصولات جدیدتر از میدان رقابت کنار زده شود. به نظر میرسد، شرکت اپل تلاش میکند تا تعادل و توازنی میان سیستمهای ios و مک برقرار سازد و از طریق ترکیب قابلیتهای مختلف این دو سیستمعامل، مجموعهای از ویژگیهای تازه را خلق کند که هر کدام از این سیستمعاملها به تنهایی از انجام آنها ناتوان هستند.
این گونه که از شواهد و قرائن بر میآید، سال 2015 میلادی نیز، به سال بسیار موفق دیگری برای شرکت اپل، تبدیل خواهد شد و ستارهی احتمالی این سال نیز ساعت اپل خواهد بود. اگر چه بسیار بعید است که اپلیها بتوانند با ساعت هوشمند خود در بازار تنپوشهای دیجیتال، آنطور که با گوشی آیفون، بازار گوشیهای هوشمند را تکان دادند، هیاهو به پا کنند، اما به هر حال، نمیتوان از مسألهی معرفی عضوی تازه توسط شرکت اپل به بازار محصولات دیجیتال نیز به سادگی گذشت.امسال نیز، اپل بنا بر سنت چند سال گذشته، در نمایشگاه CES شرکت نکرد، اما حضور این شرکت در تمام مدتِ برگزاری نمایشگاه به خوبی محسوس بود و شرکتهای مختلف، کسب و کار دیجیتال خود را بر پایهی طراحی و تولید لوازم جانبی برای محصولات پر طرفدار این شرکت توسعه داده بودند، موضوعی که تأثیر شرکت اپل را به خوبی در این بازار نشان میدهد.اگر چه گوشی آیفون و تبلت آیپد، همچنان قدرتمندانه سهم عمدهای از بازار محصولات دیجیتال را به خود اختصاص دادهاند و دورنمای بسیار روشنی برای این محصولات در سالهای آتی پیشبینی میشود، اما تاریخِ موفقیتهای خود شرکت اپل به ما ثابت کرده است، که بازار محصولات دیجیتال، همواره پر از شگفتی و پدیدههای پیشبینیناپذیر است و مخاطبان، همیشه به شرکتهایی که در طراحی محصولات خود، خلاقیت و نوآوری را اولویت اصلی قرار میدهند، بیشتر روی خوش نشان خواهند داد.