واگذاري سرخآبيها الگوي ساير تيمها

رييس کميته فوتبال و فوتسال فراکسيون ورزش مجلس گفت که واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس بايد الگوي خصوصيسازي صحيح براي ساير تيمهاي دولتي باشد.

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از ایسنا، سیدشریف حسینی اظهار کرد: بر اساس قانون دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تا پایان سال 93 باید از طریق مزایده واگذار شوند. در این راستا قیمتگذاری صحیح توسط کارشناسان بسیار اهمیت خواهد داشت چرا که مقوله قیمتگذاری در بحث مزایده نیازمند نگاه کارشناسی و تخصصی است.

وی افزود: افرادی که تخصص این کار را دارند و کارشناسان خبره در این زمینه هستند با توجه به پارامترهای مختلف نسبت به قیمتگذاری استقلال و پرسپولیس اقدام میکنند به ویژه اینکه این دو باشگاه از نظر مادی و معنوی شرایط ویژهای دارند و علاوه بر اینکه داراییها، بدهیها و مالکیت معنوی آنان در بحث قیمتگذاری باید مورد توجه قرار گیرد پشتوانهها و تماشاگران و سرمایه معنوی آنها نیز در این زمینه موثر است.

رییس کمیته فوتبال و فوتسال فراکسیون ورزش مجلس اضافه کرد: باید در مورد قیمتگذاری این دو باشگاه به گونهای عمل شود که شرایط رقابت برای خرید توسط کسانی که دارای اهلیت هستند فراهم شود، ضمن اینکه انگیزه برای افرادی ایجاد شود که مسیر ترقی، پیشرفت و توسعه فوتبال را دنبال کنند.

وی یادآور شد: نگاه بخش خصوصی به فوتبال باید به گونهای باشد که ما شاهد پیشرفت فوتبال باشیم و اینطور نباشد که صرفا برند خودمان را تبلیغ کنیم و توسعه فوتبال در مرحله دوم قرار گیرد زیرا زمانی ما میتوانیم تیم ملی قوی به رقابتها اعزام کنیم که باشگاههای قوی در کشور داشته باشیم.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه قیمتگذاری بر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باید کارشناسی و تخصصی باشد تا انگیزه برای افراد دارای اهلیت ایجاد شود، گفت: ما در فوتبال سه نوع مدیریت داریم؛ یکی بخش دولتی مثل باشگاههای استقلال و پرسپولیس، دیگری شبه دولتی مثل سپاهان، فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان که به نوعی بخشی خصوصی هستند اما برخی شرکتهای دولتی آنها را اداره میکنند و دیگر باشگاههای خصوصی که فرد یا بخش خصوصی آنها را اداره میکند.

حسینی افزود: نگاه ما برای واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی همین است که افرادی از بخش خصوصی وارد عمل شوند و تیمداری کنند، مگر اینکه شرایط خاصی پیش بیاید و برای اینکه زمینهسازی برای بخش خصوصی انجام شود، شبه دولتیها را وارد کنیم اما مشخصا استقلال و پرسپولیس باید الگوی خصوصیسازی صحیح باشند به این معنا که بخش خصوصی دارای اهلیت و توانمندی در فوتبال وارد کار شوند و واگذاری این دو باشگاه الگویی برای خصوصیسازی سایر تیمها باشد.