اکنون دوست دارم ببینم ونگر قدم دیگری برای تئو بر می دارد و او در خط حمله کنار رابین ون پرسی بازی می دهد.
در روز بازی مقابل تاتنهام تعدادی از هواداران در نیمه نخست رفتارهایی داشتند که باید در آن تجدید نظر کنند. ونگر شاید بین دو نیمه باید نسبت به تعویض تئو فکر می کرد این بازیکن بارها مورد هجوم قرار گرفته است و این امر وحشتناک است. من از این که او تعویض نشد قدردانی می کنم. تعویض تئو در آن بازی می توانست یک لحظه ی تأثیرگذار در فوتبال او باشد و او را بیشتر نزول دهد و کارهایی برای جبران آن انجام شود. اما تئو در نیمه دوم با دو گلی که زد به این حرف ها پاسخ داد. شخصیتی که او از خود نشاند داد یکی از صحنه های مهم پیروزی 5-2 مقابل اسپرز بود. من شنیده ام که برخی هواداان در امارات غرغر ی کنند که تئو باید برود اما این حرف مزخرف است. او معمولاً قربانی است و من این را دوست ندارم.
من تنها از آنچه آرسنال به او در این بازی داد ممنون هستم. تئو تنها 22 سال دارد اما اکنون زمان آن است که ونگر او را در خط حمله بازی دهد. سال هاست که ونگر می گوید این امر را برای تئو در نظر خواهد گرفت اما هنوز این کار را انجام نداده است. حداقل امیدوارم در یک بازی جام اتحادیه یا جام حذفی ونگر این امتحان را انجام دهد.
من چینش مورد علاقه ونگر را می شناسم که دوست دارد یک بازین در خط حمله و دو بازیکن عرضی داشته باشد. اما از آنجا که خود نیز مهاجم بوده ام می دانم که تئو می تواند در آن پست خطرناک تر باشد. سرعتت تئو برای مدافعین مرکزی کابوس وار است و من باور دارم او تمام کننده ی بی نقضی است و در مقابل اسپرز نیز این امر را نشان داد.
هیچ زوجی بهتر از زوج خط حمله ی والکات ون پرسی و خطرناک تر از آن در لیگ برتر وجود نخواهد داشت. با حضور الکس اوکسلید چمبرلی که یک استعداد فوق العاده است و پست اصلی او بازی در جمناح راست است آرسنال به مشکلی نخواهد خورد. من مطمئن هستم که نیمه دوم بازی مقابل تاتنهام به تئو اعتماد به نفسی دوباره داد.
امیدوارک که ما از سرعت او تا پایان فصل بهره ببریم. ما همه می دانیم نتایج اخیر برای ونگر و آرسنال تجدید روحیه ای مضاعف بوده است و اکنون امیدوارم تاتنهام را بگیریم.
ادامه ی این روند تا پایان فصل و کسب نتایج خوب حتی موقعی که خوب بازی نمی کنید مهم است. منچستریونایتد در بازی مقابل نوریچ این را بار دیگر ثابت کرد.