مرجع خبری رئال مادرید : نیمار در مورد محرومیت رونالدو گفت :” در کمیته مسابقات حضور ندارم. این تصمیم مربوط به آنهاست. من فقط به تیم خودم فکر میک نم. این که چطور باید تمرین کنیم. دوست ندارم که در مورد تیمهای دیگر صحبت کنم. ”
وی در ادامه گفت:” صحبت کردن آسان است. بازیکنان در برخی لحظات شرایط خاصی دارند. این نکته بدی است وبازیکنی حق ندارد که دست به چنین کاری بزند. به همین خاطر او باید تنبیه شود. شاید گاهی مثل ماجرای زیدان یا خود من حریف باعث تحریک تر شود و مشکل باشد اما باید ذهنت را آماده کنی!”