پرسپولیس نیوز : جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: تاکید میکنم اگر رای دادگاه در خصوص پولادی صادر شود، حتی از طریق اینترپل پیگیری و اقدام به دستگیری این بازیکن میکنیم.

سردار موسی کمالی درباره آخرین وضعیت مهرداد پولادی اظهار داشت: در رابطه با سربازان متخلف سازمان وظیفه عمومی (نیروهای مسلح) وظیفه داشت به پرونده ها رسیدگی و در چارچوب قانون با آنها برخورد کند.


وی افزود: اقداماتی که انجام شد، به این صورت بود که نخست کارت آنها باطل و دوم برگه اعزام آنها صادر شود که این کار نیز صورت گرفت. 30،40 نفر هماکنون در پادگان هستند و حتی برخیها دوره آموزشیشان به پایان رسیده و مشغول گذراندن دوره خدمتشان هستند. تعداد دیگری نیز در آینده اعزام خواهند شد.


جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: پرونده این بازیکنان با توجه به تخلفاتی که صورت گرفته، در مراجع قضایی تشکیل شده و دیگر نیروهای مسلح نمیتواند اقدام خاصی انجام دهد. ما منتظر هستیم که مراجع قضایی به پرونده این بازیکنان رسیدگی کند که یکی از آنها پرونده مهرداد پولادی است. اگر مراجع قضایی قاطعانه ورود کرده و احکام لازم را صادر کنند، میتوان از طریق قضایی به پرونده پولادی رسیدگی کرد.


سردار کمالی خاطرنشان کرد: سوال ما این است که فدراسیون فوتبال در رابطه با مدیرعاملان و دلالان چکار کرده است؟ برخی از بازیکنان در مورد این افراد صحبتهایی انجام دادهاند اما ما که نمیتوانیم در مورد مدیرعامل و دلال پرونده تشکیل دهیم و این فدراسیون فوتبال و کمیته اخلاق است که باید به این مسائل رسیدگی کند. انتظار داشتیم که فدراسیون فوتبال با افرادی که تخلف کردهاند، برخورد کند و کمیسیونهای مختلفی تشکیل دهد.


وی تاکید کرد: بازیکنان متخلف تا پایان فصل جاری حق بازی کردن ندارند و حتی نمیتوانند به عنوان بازیکن کمکی در تیمهای حاضر در لیگ قهرمانان آسیا بازی کنند.


سردار کمالی ادامه داد: در مورد مهرداد پولادی و سروش رفیعی جوی علیه نیروهای مسلح به راه افتاده که متخلفان بخشیده شدهاند در صورتی که اینگونه نیست و آنها بخشیده نشدهاند. اگر ما این 2 بازیکن را تیم ملی نمیدادیم در صورت ناکامی تیم ملی بهانه میکردند که نیروهای مسلح هیچگونه همکاری انجام نداد. ما به خاطر عرق ملی با تیم ملی کشورمان همکاری کردیم.


جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه پرونده بازیکنان سرباز تیم ملی همچنان باز است، افزود: برای آخرین بار بود که به بازیکنان سرباز اجازه دادیم که در تیم ملی بازی کنند و دیگر از این خبرها نخواهد بود.


سردار کمالی در مورد اینکه مسئولان فولاد خوزستان مدعی شدهاند که سروش رفیعی نیز مانند پولادی تحت قرارداد باشگاه فولاد است و اجازه دهند تا پایان فصل بازی کند، به تسنیم گفت: چنین چیزی امکان ندارد. به دلیل اینکه پولادی در خارج از کشور بازی میکند و بحث مسائل بین المللی و فیفا مطرح شده است با پرونده بازیکنان داخلی تفاوت دارد. باز هم تاکید میکنم اگر رای دادگاه در خصوص پولادی صادر شود، حتی از طریق اینترپل پیگیری و اقدام به دستگیری این بازیکن میکنیم ولی این بازیکن فعلا با تیم قطریاش قرارداد دارد و حکمی درباره او صادر نشده است.