کفاشیان: کیروش امکانات میخواهد و نمیتوانیم در قرارداد او «دبه» کنیم!


آی اسپورت- علی کفاشیان در مورد وضعیت مهرداد پولادی گفت: با مجوزی که گرفتیم، این بازیکن همراه تیم ملی به استرالیا رفت و توانست برای تیم ملی بازی کند. پولادی با توجه به تعهداتی که به باشگاهش داشت، باید به قطر بازمیگشت و اگر به باشگاه خود نمیرفت، خسارت سنگینی را باید پرداخت میکرد و برای او مشکل ایجاد میشد.
وی افزود: قطعا پس از پایان لیگ قطر، پولادی باید به ایران بیاید تا وضعیت سربازیاش را مشخص کند. ضمن اینکه او به کشورش تعلق خاطر دارد و باید باز هم برای تیم بازی کند.
رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: نظام وظیفه اجازه داد که با وجود سرباز بودن مهرداد پولادی و سروش رفیعی، این دو بازیکن بتوانند در تیم ملی بازی کنند. پولادی با توجه به شرایطی که دارد، باید به باشگاه خود بازمیگشت. این تعهد به باشگاه درباره بازیکنانی چون اشکان دژاگه و رضا قوچاننژاد نیز صدق میکرد و این دو بازیکن با توجه به تعهدی داشتند، همراه تیم ملی به ایران نیامدند و به باشگاههای خود رفتند.
کفاشیان در مورد اظهارات سردار کمالی مبنی بر اینکه اگر رای دادگاه پولادی صادر شود، از طریق پلیس اینترپل وی را دستگیر میکنیم، گفت: این موضوع را خودشان میدانند و ما دخالتی نخواهیم کرد. ما به صورت قانونی پولادی را به تیم ملی آوردیم و باز هم از نظام وظیفه تشکر میکنیم. همه دیدند نبود پولادی در بازی با عراق در عدم صعود ایران چقدر تاثیرگذار بود.
وی تاکید کرد: پولادی پس از اتمام تعهدش به تیم قطری، به ایران برمیگردد تا کار سربازیاش را انجام دهد. ما نیز سعی میکنیم شرایطی فراهم کنیم که او باز هم برای تیم ملی بازی کند.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص جلسه با کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی گفت: در جلسهای با کیروش صحبتهایمان را انجام میدهیم و از حالا برای جام جهانی 2018 روسیه برنامهریزی خواهیم کرد.
کفاشیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مردم خواستار ماندن کیروش در تیم ملی هستند اما اعضای هیئت رئیسه در این باره اظهارات متفاوتی انجام دادهاند، تصریح کرد: کیروش شرایطی برای ماندنش دارد که آن هم فراهم کردن امکانات است. اگر امکانات برای کیروش فراهم نکنیم او نمیتواند کاری انجام دهد. هیئت رئیسه کار کیروش را تایید کرده و باید کمک کنند تا امکانات لازم را برای او فراهم کنند.
وی در مورد اینکه بهاروند یکی از اعضای هیئت رئیسه خواستار تخفیف 30 درصدی کیروش در قراردادش شده است، گفت: این مسئله نظر شخصی او بوده و نمیتوانیم زیر قرادادی که با کیروش بستهایم، بزنیم. قرارداد کیروش با امضای همه اعضای هیئت رئیسه منعقد شده و هر گونه «دبه کردن» در قرارداد او قانونی نیست.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه گفته میشود در صورت فسخ قرارداد با کیروش، فدراسیون باید غرامت 10 میلیاردی به او بپردازد، گفت: ما باید دستمزد یکسال او را بدهیم ولی کمتر از این مبلغ است.