مرجع خبری رئال مادرید : به نظر می رسد که این فقط کریم بنزما نیست که به خود جلیقه الکتریکی می بندد. در حقیقت این ارتعاشات الکتریکی را می توان به کل ترکیب رئال تعمیم داد که می توانند به نبرد برای لالیگا کمک کنند. ما در ماه فوریه هستیم . تیم مقابل سویا و اتلتیکو قرار می گیرد و این آزمون بزرگی برای مشخص شدن کیفیت تیمی است که می خواهد جام ببرد.
در حال اضر حسی که تیم القا می کند مثبت است. بنزما با انگیزه است و نه تنها جلیقه جادویی دارد بلکه خوب گل می زند. بیل در زدن ضربه آخر کمی بی دقت است و شاید استرس این که باید جای رونالدو را پر کند حس می کند اما بی تردید هر مربی دوست دارد بیل را داشته باشد تا این که او در زمین نباشد . مسلما این استرس می تواند روی روندش تاثیر منفی بگذارد. شاید بازیکن ولزی به جلیقه ای نیاز داشته باشد تا استرس او را کم کند چرا که بیشتر ذهنش است که استرس دارد تا پاهایش . به هر صورت “بی بی” قرار است که در فاز خلاقیت به تیم کمک کند و تیم را در مسیر کسب لالیگا و چمپیونزلیگ زنده نگه دارد.

پدرو سن مارتین