رسپولیس اف سی : پیشکسوت پرسپولیس گفت: متاسفم که این پرسپولیس نماینده ایران در آسیاست و نتایج خوبی را برای این تیم پیشبینی نمیکنم.
نیما نکیسا اظهار کرد: متاسفم که این پرسپولیس نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیاست و نتایج خوب و معقولی را برای این تیم پیش بینی نمی کنم. روند این تیم امیدوار کننده نیست. نتایجی هم که کسب میکند برای فوتبال ملی ما مناسب نیست. این تیم شبیه به ظرفی است که شکسته شده و با چسب آن را به چسباندهاند.پیشکسوت پرسپولیس حواشی اطراف این تیم را عامل نتایج بد پرسپولیس دانست و یادآوری کرد: اوایل فصل برای رویانیان مشکلاتی به وجود آمد. بعد از آن رحیمی را آوردند و برکنار کردند. سپس سیاسی دچار آن اتفاقات شد. برکناری دایی به آن شکل و عزل و نصب های بسیار باعث به وجود آمدن مشکلات برای پرسپولیس شده است.وی همچنین افزود: در این تغییرات شأن و منزلت دایی حفظ نشد و این اتفاقات در عملکرد و روحیه بازیکنان تاثیرگذاشت. پرسپولیس دوران دایی و درخشان مشکل فنی ندارند. فقط اتفاقات روحی و روانی که به وجود آمده است این تیم را تخریب کرده است.پیشکسوت پرسپولیس در رابطه با کنترل بازیکنان اظهار کرد: آقای درخشان یکی از فنیترین مربیهای کشور است. علی دایی هم جزو اسطورهها و سنبل فوتبال ایران است. اما جابهجایی بدی که در کادر فنی تیم اتفاق افتاد، باعث شده است که بازیکنان تمرکز خود را از دست بدهند.نکیسا صدور رضایتنامه نیلسون و حقیقی را اشتباه توصیف کرد و ادامه داد: در این قضایا همه اشتباه کردند. شاید آقای درخشان هم اشتباهاتی داشته باشد. من از کسی جانب داری نمیکنم ولی حرف من این است شأن مفاخر فوتبال ما حفظ شود.وی وضعیت فنی بازیکنان را نسبت به فضل قبل بد دانست و گفت: رفتن بازیکنانی نظیر جلال حسینی، خلعتبری و پولادی می تواند تاثیرگذار باشد. متاسفانه روند فعالیتی بازیکنان پرسپولیس رو به افول است و روزبهروز از کیفیت آنها کاسته میشود.نکیسا ابراز امیدواری کرد که امسال به هر نحوی برای پرسپولیس به پایان برسد و در ادامه گفت: سال آینده باید فکر مثبت و درستی پشت یارگیری، مدیریت و کادرفنی این تیم باشد و چارتی که بری فصل بعد تنظیم میکنند خوب و منطقی باشد.این پیشکسوت پرسپولیس افزود: موفقیتهای پرسپولیس من را خوشحال میکند. من درخشان، دایی و همه پیشکسوتان قدیمی پرسپولیس را دوست دارم و برای آنها احترام قائل هستم. از یکسری آدمهایی که به دید طمع و شهرت به سمت استقلال و پرسپولیس میآیند می خواهم اجازه دهند بزرگان این تیمها را اداره کنند.نکیسا در پایان سخنان خود تغییر کادرفنی در این برهه را نامناسب عنوان کرد و گفت: در این شرایط ماندن درخشان به صلاح است و هر تغییری وضعیت این تیم را آشفته تر میکند اما ترکیب هیات مدیره این تیم را به هیچوجه خوب نمیدانم.