مرجع خبري رئال مادريد : دیگو سیمئونه در مورد بازی شنبه میان رئال و اتلتیکو صحبت کرد.
مصدومیت های رئال :” به بازیکنان غایب نگاه نمی کنیم. برای ما جریان بازی مهمتر است. به حریفان احترام می گذاریم و می دانیم که رئال تیم بی نظیری است و بازیکنان و مربی بی نظیری دارد. سعی می کنیم که
بر اساس فلسفه مشخص خودمان بازی را تعیین کنیم و آن بازی که دلمان می خواهد را ارائه بدهیم.”

شانس رئال بیشتر است ؟ ” همیشه گفته ام که کلمات هیچ کاربردی به جز تیتر دادن به خبرنگاران ندارند. مهم این است که چه اتفاقی پس از سوت پایان داور رخ می دهد. ما فقط در مورد این بازی فکر می کنیم نه اتفاقات بعدش . لالیگا در ماه می تمام می شود نه حالا.”

خشونت اتلتیکو :” هیچ سبک دیگری برای بازی کردن بلد نیستیم. سبکمان را عوض نمی کنیم و یک تیم جدی هستیم. هر کسی سبک بازی خودش را دارد. فوتبال ورزش زیبایی است چرا که روش های متفاوتی برای بردن وجود دارد. ما با این سبک بازی می کنیم چرا که بازیکنان مشخصی داریم و داستان اتلتیکو همین است. “