پرسپولیس اف سی :
رئیس هیاتمدیره باشگاه پرسپولیس گفت: از اینکه درخشان برنامه ۲ ساله به باشگاه داده است بی اطلاعم!

جعفر کاشانی در خصوص علت غیبتش در جلسه روز گذشته کمیته فنی باشگاه پرسپولیس گفت: من دیروز صبح در دانشگاه بودم و به همین دلیل نتوانستم در جلسه کمیته فنی حاضر شوم.

وی در پاسخ به این سوال که با ابقای حمید درخشان در سمت سرمربیگری پرسپولیس در این شرایط موافق هستید یا نه افزود: خب اگر درخشان سرمربی نباشد چه میشود؟ در این شرایط او باید کارش را انجام دهد و امیدوارم شرایط به گونهای پیش برود که تکلیف همه چیز مشخص شود.

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در پایان در خصوص اینکه با توجه به اینکه وضعیت این باشگاه که در آستانه خصوصی شدن است مشخص نیست پس درخشان به چه دلیل برنامه 2 ساله به باشگاه داده است ادامه داد: شما مطمئن هستید که درخشان برنامه 2 ساله داده؟! من از این موضوع اطلاعی ندارم چون در جلسه روز گذشته نبودهام!