به گزارش ورزش 11، «آیتور کارنکا» که زمانی دستیار «ژوزه مورینیو» در تیم
رئال مادرید به شمار میرفت و مسعود اوزیل، هافبک آلمانی این روزهای آرسنال را تمرین میداد، از شاگرد سابق خودش شناخت کافی دارد.

کارنکا که اکنون سکان هدایت تیم انگلیسی میدلزبورو را در اختیار دارد و بازیکنانش رقیب آرسنال در جام حذفی انگلیس هستند، توصیههایی در مورد استفاده کامل از تواناییهای اوزیل به مربی فرانسوی «توپچیهای لندن» یعنی ونگر کرده است.

وی اظهار داشت: اوزیل از آن دسته بازیکنانی است که مربی لازم دارد که با تمریناتش بر او فشار وارد کند. از او بخواهد بهترین بازیها را نشان دهد. اگر اوزیل حس کند مربیاش بیتفاوت نیست و همیشه حامی او به شمار میرود، آنوقت نهایت توانایی خود را در میدان بروز خواهد داد.

مربی سابق مادریدیها ادامه داد: ژوزه مورینیو همیشه حامی اوزیل بود و خواستههای زیادی هم از بازیکن آلمانی داشت. همین باعث میشد تا مسعود بدرخشد و بهترین بازیها را برای رئال مادرید انجام دهد.