پرسپولیس نیوز : محمدحسین نژادفلاح امروز طی احکامی، مدیر روابط عمومی باشگاه و مدیران رسانه ای تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا را معرفی و منصوب کرد.


به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس، محمدحسین نژادفلاح عصر امروز پس از نشستهای جداگانه ای، با توجه به اهمیت امور روابط عمومی باشگاه و رسانه ای تیم فوتبال، با تفکیک ماموریتها طی احکامی، حسین قدوسی را به عنوان مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس و پندار خمارلو و حسین خبیری را به عنوان مدیران رسانهای تیم فوتبال در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر (جام خلیج فارس) منصوب کرد.


وی در احکام صادره، بر تعامل با اصحاب رسانه و تلاش مضاعف برای پاسخگویی به رسانه ها و افکار عمومی تاکید کرد.


حسین قدوسی پیش از این سابقه پنج سال فعالیت در باشگاه پرسپولیس به عنوان مدیر روابط عمومی و مشاور مدیران عامل و پنج سال فعالیت به عنوان روابط عمومی باشگاه راه آهن و مدیر رسانهای تیم فوتبال راه آهن را بر عهده داشته است.


وی طی شانزده سال اخیر به صورت مستمر به عنوان سردبیر روزنامه پیروزی مشغول به فعالیت بوده و با بسیاری از رسانه ها به عنوان خبرنگار و نویسنده همکاری داشته است. قدوسی از عصر امروز فعالیت خود را به عنوان مدیر روابط عمومی پس از جلسه با قائم مقام باشگاه پرسپولیس و صدور حکم آغاز کرد.


نژاد فلاح همچنین ضمن تقدیر و تشکر از پندار خمارلو با توجه به تسلط وی به زبان انگلیسی و برخورداری او از تجارب رسانه ای، وی را به عنوان مدیر رسانه ای تیم فوتبال پرسپولیس در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا و همچنین حسین خبیری را با توجه به سابقه فعالیت چندین ساله در امور رسانهای و اجرایی باشگاه پرسپولیس به عنوان مدیر رسانهای تیم فوتبال در رقابتهای لیگ برتر منصوب و معرفی کرد.


نژاد فلاح در جلسات امروز و در احکام صادره، بر تعامل مدیران رسانهای با اصحاب رسانه و همچنین روابط عمومی باشگاه تاکید کرد.