مرجع خبری رئال مادرید : هواداران رئال در نظرسنجی آس اعلام کردند که با سیستم 3-3-4 مخالف هستند. در این نظرسنجی 92.1 درصد خواستار استفاده از سیستم 2-4-4 شدند.
در این نظرسنجی بیل بدترین عضو بی بی سی شناخته شد و فقط 46.1 درصد آرا را کسب کرد. کریستیانو 32.2 درصد آرا را کسب کرد و بنزما 21.7 درصد.