آفتاب: عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت تاکید کرد که باید اجازه داده شود وزارت ارشاد در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کند و گروههای بیرون در کار آنها دخالت نکنند.


به گزارش آفتاب، اسماعیل جلیلی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به لغو برخی کنسرتها در هفتهگذشته، گفت: وزارت ارشاد با در نظر گرفتن حساسیتهای لازم مجوز برگزاری چنین کنسرتهایی را میدهد بنابراین نباید در کار سازمانهایی که در چارچوب وظایف خود عمل میکنند، کارشکنی صورت گیرد.


نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دولت گذشته کنسرت نیز برگزار میشد، ادامه داد: قبول ندارم که لغو کنسرتها با هدف تخریب سیاسی دولت است. حساسیتهایی در این زمینه وجود دارد اما مجوز دادن به کنسرت کار وزارت ارشاد است و هیچ گروهی نباید در آن دخالت کند.


وی افزود: متاسفانه هنر آلوده بازیهای سیاسی شده است. امیدواریم وزیر ارشاد با شفافسازی در زمینه برگزاری کنسرتها، بتواند سامانی به وضعیت هنر کشور بدهد.


عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت اظهار داشت: با این حال نباید گروههای بیرون به هر نحوی در وظایف سازمان های دیگر از جمله وزارت ارشاد در رابطه با برگزاری کنسرتها دخالت کنند.