مرجع خبری رئال مادرید : اعلام می کنم که از دیروز تلفنم بیش از 400 پیغام با یک مفهوم دریافت کرده است :” رونکرو ، اگر می توانی انچلوتی را متقاعد کن که از سیتسم 2-4-4 استافده کند. اگر به بی بی سی اصرار بورزد ، لالیگا را از دست می دهیم.” در نظر سنجی آس نیز می توان این را درک کرد. منطقی نیست. هواداران نمایش های درخشان نیمه اول فصل را نمی بینند ، زمانی که تیم با حضور کروس ،مودریچ ، خامس و ایسکو صاحب توپ بود و حریف را تحت فشار می گذاشت. نمونه بارزش ال کلاسیکو بود.
اما بیل پس از مصدومیتش برگشت. مودریچ در تیم ملی کرواسی مصدو مشد و آنچلوتی گفت :” مشکلی نیست ، بی بی سی همیشه بازی می کند.” این یک اشتباه بود. این که چند نفر را به عنوان یار فیکس مشخص کنی یعنی امیدهای ذخیره ها را بر باد می دهی. حالا مودریچ برگشته است. کارلتو ذر نیوکمپ می تواند غرور را به تیم بگررداند. بردن مقابل بارسا به معنی رفع همه ابهامات خواهد بود. به قول صفحه توئیتر مارسلو :” هرگز نباید نا امید. رئال مادرید دوستت دارم!” این یک حس خالصانه است.

توماس رونکرو