در مراسم امروز تیم کوک اعلام کرد که CarPlay در 40 خودروی جدید امسال ارائه خواهد شد.در مراسم امروز تیم کوک اعلام کرد که CarPlay در 40 خودروی جدید امسال ارائه خواهد شد و جالب توجه ترین نکته این خبر در استفاده از عبارت "تمامی کمپانیهای بزرگ به استفاده از آن علاقمند هستند" بود.این گفته شاید اندکی باورپذیر نباشد، چون به عنوان مثال تویوتا خبر داده که به پلتفرم نرم افزاری خود متکی خواهد بود. اما به هر حال ظاهرا اپل در مذاکرات با شرکتهای بزرگ چنان موفق بوده که از چنین عبارتی در تبلیغ این پلتفرم نرم افزاری خودرو استفاده کند.

CarPlay در رقابت مستقیم با Android Auto قرار خواهد گرفت. گوگل پلتفرم نرم افزاری خود را سال گذشته معرفی کرد و این شرکت نیز توانسته شرکتهای بسیاری را به سمت خود جذب کند. هر دو سیستم تقریبا جوان هستند و جویای نام. باید دید در این رقابت کدام پیروز میشوند.