مرجع خبری رئال مادرید : لوسیا ویالون ، خبنرگار رئال مادرید تی وی گفت که از شایعه رابطه با کریستیانو رونالدو تعجب کرده است.
وی گفت :” این یک ادعای عجیب بود که با رونالدو رابطه دارم. با خود گفتم :” این مشکل کوچکی است و بحثی نیست. ” اما ناگهان همکارانم به من پیغام دادند. نمی دانستم چه می گویند. مادرم هم به من زنگ زد و نمی توانستم باور کنم که چنین حرفی در موردم زده شده است.”
وی در ادامه گفت :” می ترسیدم که پشت سرم شایعه بسازند که فقط به خاطر رونالدو به مراسم بهترین های جهان رفتم. در نهایت این شایعه تکذیب شد. خیلی تعجب کردم . به من خیلی ضرر زد. نمی دانم بنیان این خبر کجا بود. البته خوشبختانه اطرافیانم به من اعتماد داشتند و
خوشحال هستم.”

ویالون البته در مورد دوران کارش با رونالدو و رئال هم صحبت کرد :” رابطه خیلی حرفه ای داشتیم. با رونالدو و دیگر اشخاصی که با آنها کار
کردم رابطه عادی داشتم. از نظر شخصیتی نیز تا جایی که با او آشنایی دارم خیلی عادی است.”