به گزارش ورزش 11، آرسنال در لیگ برتر سوم است ، در جام حذفی در نیمه نهایی قرار دارد و با یک مبارزه روبرو است تا به یک چهارم نهایی جام باشگاه های اروپا برسد.

در حالی که ونگر می تواند به نوبه ی خود فشار ناشی از توقع روی تیم را بر دارد اما او می گوید که بیشتر این کار باید توسط خود بازیکنان انجام گیرد.

"ما فقط می توانیم زیاد کمک کنیم ، 99 درصد به خود فرد بستگی دارد. ما می توانیم با یک درصدی که می دهیم آن ها را به آن طرف خط ببریم. اما 99 درصد دیگر به آن ها بستگی دارد که مسئولیت داشته باشند تا زندگی خود را بسازند."

"شما باید بایستید ، به اندازه ی کافی قوی باشید ، بجنگید ، نشان دهید که شجاعت دارید و شما مهار نمی شوید زیرا تحت فشار هستید و این مشکل بازیکنان مدرن است."

"افزایش داشته است و مقاومت بازیکنان جوان در مقابل استرس وسیع تر شده است زیرا هر چیزی آنالیز شده است. هر پاسی که می دهید ، هر اولین لمسی ، چه مقدار که می دوید ، چه مقدار که می جنگید ، همه چیز."

"یک حکم در مورد همه چیز وجود دارد بنابراین این نوع استرس افزایش یافته است و نسبت به چند سال گذشته سخت تر است تا با آن کنار بیایید."

"بیست سال قبل شما می توانستید یک بازی را ببازید و مردم می گفتند : دفعه ی بعد آرسنال بهتر بازی می کند. امروزه اگر بازی ای را ببازید ، همیشه یک بحران است. برای بازیکنان آسان نیست که با آن کنار بیایند."