به گزارش ورزش 11، لوییز سوارز در خصوص شرایط فعلیاش در بارسلونا و گذشتهاش در انگلیس صحبت کرد.

وی اظهار داشت: در بارسلونا بسیار خوشحالم. بازی کردن برای بهترین تیم دنیا رویایی است که برایم به تحقق پیوسته و از آن لذت میبرم. به بازی تیمی اضافه میشوم و این به من اجازه میدهد تا خونسرد باشم و احساس اهمیت کنم.

وی ادامه داد: موقعی بود که برای گلزنی موقعیت خلق میکردم اما بعد از آن نتوانستم این کار را انجام دهم و این مسئله مرا نگران میکرد. خیلی از خودم انتقاد میکنم به خصوص وقتی میبینم که به تیمم در بازی تیمی، پاسکاری یا گلزنی کمک نمیکنم اما وقتی من گل نمیزدم اما به تیم کمک میکردم احساس مهم بودن داشتم و به همین دلیل احساس خوبی داشتم.

بازیکن بارسلونا خاطرنشان کرد: خانواده من از حضور در اینجا راضی هستند و از زندگی در شهری که به آن آمدهایم لذت میبرند. بچهها به مدرسه میروند و همسرم بسیار خوشحال است.

وی اضافه کرد: شاید در رسانههای انگلیس کمپینی علیه من وجود داشت اما روشن است که آنها دلشان برای من تنگ شده است. آنها درباره چیزهایی که حتی اتفاق هم نیفتاده بود، از من انتقاد میکردند تا جلب توجه کنند. آنها صبح چهرهای از من را منتشر کردند (در یک بازی با دمیکلیس) و وقتی دیدند که همه آن حرفها نادرست است، آن تصاویر از تمام صفحات آنها حذف شد. بالاخره زمانی رسید که من گفتم بس است و آرامشم را به دست آوردم. انگلیس را ترک کردم زیرا از رسانههایش خسته شده بودم اما آنها هنوز به دنبال من هستند.