سرمربی پرتغالی تیم ملی؛
بدهی مالیاتی کیروش چقدر است؟
میزان بدهی مالیاتی کارلوس کیروش رقمی معادل یک میلیارد تومان بوده که البته پرداخت آن بر عهده فدراسیون فوتبال است.
میزان رقم بدهی مالیاتی سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران برای خروج از کشور یک میلیارد تومان است که البته این رقم پس از رایزنیهای فدراسیون فوتبال با اداره مالیات به میزان 500 میلیون تومان برای خروج خروج کیروش از ایران و پیوستنش به جمع ملی پوشان در سوئد و اتریش در نظر گرفته شده است.

دبیرکل فدراسیون فوتبال با تایید این رقم گفت: کیروش حدود یک میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد که البته پس از رایزنیهای انجام شده میان فدراسیون و اداره مالیات رقمی معادل 500 میلیون تومان برای خروج کیروش از کشور و پیوستن به ملی پوشان در اتریش و سوئد نیاز است.

وی ادامه داد: همچنان در حال تلاش برای مشکل به وجود آمده هستیم و حتی آقای کاشانی تلاشهایی را برای خروج کیروش داشته که تاکنون نتیجه بخش نبوده است.