مرجع خبري رئال مادريد : استراحت مطلق کریستیانو در خانه دوبلکس خود در شهر لیسبون نقش مهمی در کسب روحیه توسط این بازیکن داشت.

در حقیقت ستاره پرتغالی چند روز پیش از وقفه بازیهای ملی به خانه ای که تازه در لیسبون خریده رفت و در این شهر کاملا استراحت کرد.