مرجع خبری رئال مادرید : بیل با مصدومیت در لیست بازی مقابل گرانادا قرار گرفته است و احتمالا امشب روی نیمکت خواهد نشست.
با بازگشت خامس رودریگز ، آنچلوتی امشب از او در کنار ایسکو ، کروس و مودریچ در ترکیب در وایکاس بازی می کند و گرت روی نیمکت می نشیند.

در این فصل در دوازده بازی خامس و ایسکو با هم در ترکیب بوده اند که حاصلش ده برد و دو شکست بوده است. ایسکو در 26 بازی لالیگایی هشت گل دزه و خامس در 21 تا هشت گل.

به هر صورت این دو امشب می توانند نشان بدهند که با بازگشت بیل یکی از این دو نباید از ترکیب کنار برود. امشب شب خودنمایی ایسکو و خامس خواهد بود.