مرجع خبري رئال مادريد : رئال مادرید در ابتدا برنامه ای برای دادن درخواست فرجام خواهی برای محرومیت رونالدو مقابل ایبار نداشت.


سران رئال اعتقاد داشتند که رونالدو می تواند در این بازی استراحت کند و بدون دغدغه کارت گرفتن در بازیهای بعدی حاضر شود.


اما دو عامل در این کار رئال تاثیر داشتند. اولی درخواست خود رونالدو که می خواست هر طور که شده بازی کند و شمار گلهای را افزایش بدهد و دومی هم مصدومیت بیل بود چرا که در صورت غیبت هر دو بازیکن
ممکن بود که رئال در این بازی امتیاز بدهد.


به هر صورت رونالدو حالا باید در هشت بازی آینده مراقب کارت گرفتنش باشد هر چند که او نشان داده که اگر نخواهد می تواند کارت نگیرد.