آفتاب :متن نوشته علی اوسط هاشمی سیستان وبلوچستان در فیس بوک به این شرح است:


سلام
برگشت از سفر دو روزه به عمان و پاكستان، پنج نشست با مقامات پاكستان در سطح عالي و در فضاي دوستانه و با اوج محبت و علاقه دو طرف و بسيار مشتاق به شنيدن از انچه كه در لوزان گذشت و اثار قشنگ اين سبك از ديپلماسي كه در چهره شخصيت هاي سياسي و نظامي و مردمان پاكستان نيز خودنمايي مينمود


و در مسير تردد اجتماعي را ديدم كه به محض رويت هيات ايراني به تشويق و كف زدن پرداختن ، اين علاقه مردمي را به سرمايه اي براي پيشرفت و توسعه روابط بايد بكار گيريم و راه را بر هر فتنه اي در اين مسير دشوار نمود , توسعه روابط همه جانبه و صيانت از آرامش را مبناي رويكرد منطبق با نگاه دو ملت به هم قرار داد.
مصاحبه خبرنگار تهران نيوز در بين الصلوة (نماز مغرب و عشا) در مسير بازگشت از پاكستان