نامجو مطلق: کیروش به فوتبال ایران توهین میکندوبسایت رسمی برنامه نود - بازیکن پیشین تیم ملی گفت: کیروش با صحبتهایش به فوتبال ایران توهین میکند و در حالی که پذیرفته در چه شرایطی قرار دارد، چرا مدام انتقاد میکند؟
به گزارش وب سایت نود و به نقل از تسنیم، مجید نامجومطلق درباره اظهارات کارلوس کیروش و انتقاد او از شرایط فوتبال ایران اظهار داشت: اگر او انتقادی دارد و از شرایط راضی نیست، چرا در ایران مانده است؟ اگر بین کیروش و فدراسیون توافقی وجود ندارد، بهتر است دو طرف از هم جدا شوند. کیروش با صحبتهایش به فوتبال ایران توهین میکند. کیروش پذیرفته در چه شرایطی قرار دارد، پس چرا مدام انتقاد میکند؟

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران در خصوص اینکه کیروش گفته «یوزپلنگ ایرانی را کنار عقربها و مارها قرار دهید مطمئناً منقرض خواهد شد»، گفت: این مسئله نشان از عدم اعتماد است. من یکی از موافقان کیروش بودم و هستم و اعتقاد دارم که او از فوتبال ایران شناخت پیدا کرده اما با این صحبتها به فوتبال ما توهین میکند.

نامجومطلق ادامه داد: اگر روح همکاری وجود نداشته باشد و نگاه دو طرف به هم بدبینانه باشد، عدم اطمینان بوجود میآید و به قول کیروش مار و عقربها همه چیز را نابود میکنند. اگر کیروش از شرایط راضی نیست، چه اصراری به همکاری وجود دارد؟ ضمن اینکه کیروش روی سر فوتبال ایران منت میگذارد، در صورتی که حقوق بالایی میگیرد. مطمئن باشید که در جای دیگری، ۱۰۰۰ دلار بیشتر پیشنهاد میدادند، تاکنون جدا شده بود.

وی در مورد اینکه کیروش گفته که به عشق مردم بدهکار است ولی در شرایط فعلی نباید انتظار موفقیت داشت، گفت: قرار نیست کیروش به خاطر عشق به مردم به فوتبال ایران توهین کند. در این زمینه فدراسیون مقصر است و نباید شرایطی بوجود بیاورد که کیروش بخواهد به فوتبال ایران توهین کند.