به گزارش خبرگزاری ورزش 11 و به نقل از سایت سازمان لیگ مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون ورئیس سازمان لیگ فوتبال ایران گفت: طبق مصوبات قبلی و برنامه ریزیهای انجام شده، رقابتهای لیگ برتر فوتبال در فصل آینده با 16 تیم و لیگ دسته اول باشگاههای کشور نیز در یک گروه انجام میشود و هیچ گونه تغییری در مصوبه و برنامه ریزیهای قبلی صورت نگرفته است.

وی افزود: سازمان لیگ فوتبال ایران بطور جدی مسابقات لیگ دسته اول را دنبال میکند تا مشکلی در این رابطه رخ ندهد.

نایب رئیس فدراسیون گفت: خوشبختانه از مسابقات لیگ دسته اول در شهرستانها استقبال نسبتا خوبی صورت گرفته است.