مرجع خبری رئال مادرید : بنگاه های شرط بندی بازی فردا میان رئال و یووه در تورین را نزدیک می بینند و اذعتقاد دارند که رئال در تورین صعود می کند.شانس صعود رئال در تورین 2.48 به 1 است و شانس برد یووه هم 2.96 به 1 البته شانس صعود رئال به فینال خیلی بیش از حریفش است. شانس رئال 1.36 به 1 است و شانس یووه 2.99 به 1. در مورد نیمه نهایی دیگر شانس بارسا 1.62 به 1 است و شانس بایرن 2.25 به 1.برای بازی فردا محتمل ترین نتیجه از نظر بنگاه های شرط بندی 1-1 است که شانسش 5.75 به 1 است.شانس قهرمان شدن هم برای رئال 3.12 به 1 است که پس از بارسا با 2.75 به 1 بیشترین شانس را دارند.