به گزارش ورزش 11، رقابتهای لالیگا اسپانیا به خاطر اختلاف بر سر حق پخش تلویزیونی با دولت اسپانیا به حالت تعلیق درآمد.

35 هفته از لالیگا برگزار شده است و سه هفته پایانی این رقابتها تا حل شدن موضوع حق پخش تلویزیونی برگزار نخواهد شد.

در حال حاضر تیم بارسلونا صدرنشین لالیگاست.