«اپل تیوی» شاید در مجموعه محصولات اپل محجوبتر از دیگران باشد، اما همچنان در استراتژی کلی اپل شانس بزرگی دارد. به همین دلیل بر اساس اخبار موثق و متعدد، اپل قصد دارد در کنفرانس توسعهدهندگان ماه آینده از یک اپل تیوی کاملا بازطراحیشده رونمایی کند.


کاملا واضح است که چرا اپل میخواهد به این بازار وارد شود. صنعت تلویزیون و به خصوص رابط کاربری تلویزیونها طی دهههای مختلف تغییر بزرگی نداشته و در عین حال زمینهی کاری و وسعت این بازار نیز بیپایان است.

اما دلیل بزرگ دیگری نیز وجود دارد: مردم خرید یک تلویزیون هوشمند را مهمتر از دیگر دستگاههای خانگی هوشمند میدانند.

بر اساس تحقیقی که توسط شرکت Peel فعال در تولید ریموت کنترلهای هوشمند تهیه شده، مهمترین دستگاه خانگی هوشمندی که مردم قصد دارند در سال جاری میلادی خریداری کنند یک تلویزیون هوشمند یا دستگاهی است که تلویزیون را به اینترنت متصل کند. این دستگاهها توانستهاند با اختلافی بالا 19 درصد از آرا را از آن خود کنند که ترموستاتها و سیستمهای نوری هوشمند با 8 و 5 درصد در جایگاههای بعدی اهمیت قرار دارند.

در ابتدا اپل تیوی به عنوان یک محصول جانبی و غیراصلی توسط اپل معرفی میشد، اما این محصول در سال 2013 فروش خیرهکننده یک میلیارد دلاری داشت که در افزایش این محصول تاثیر بسزایی داشت. «تیم کوک» یکبار گفته بود: "دیگر سخت است که این روزها اپل تیوی را به عنوان یک سرگرمی برای خود بدانیم."

در جدول زیر آمار کلی این تحقیق را مشاهده میکنید.

نبع