یک شرکت آرایشی و بهداشتی تنها متقاضی خریدار باشگاه راه آهن در مزایده دوم واگذاری این باشگاه بود.

به گزارش ورزش11، پس از آنکه در مزایده نخست واگذاری باشگاه راه آهن، خریداری پیدا نشد، دادستانی اقدام به کاهش قیمت پایه از 14 میلیارد به 12 میلیارد تومان کرد و بر این اساس مزایده دوم واگذاری باشگاه راه آهن از ساعت 14 تا ساعت 16 بعدازظهر امروز (یکشنبه) در دادسرای شهید مقدس اوین برگزار شد.

در این مزایده وکیل شرکت تولیدی و بهداشتی پاکت پیشنهادی این شرکت را به مسئولان برگزاری مزایده ارائه کرد که در نهایت با بررسی شرایط این شرکت کنند مقرر شد نتیجه طی 24 ساعت آینده توسط دادستانی تهران اعلام شود.

وکلای بابک زنجانی در این مزایده حضور داشتند تا روند برگزاری مزایده را مشاهده کنند.