پس از کشوقوسهای فراوان طلب برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس و سه دستیار خارجی او توسط باشگاه پرسپولیس پرداخت شد تا برانکو برای بازگشت به تهران مشکلی نداشته باشد. به این ترتیب خیال پرسپولیسیها برای بازگشت سرمربی کرواتشان به تهران راحت شد.

همچنین بلیت بازگشت برانکو و دستیارانش تهیه شده تا کادر فنی خارجی پرسپولیس بامداد جمعه به تهران بیاید.
عبدالله تفرشی، معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم این خبر را تأیید کرد.